Geodezyjne sprawdzenie granic działki

Działka na oko - ogrodzenie to nie granica.

Granica, a ogrodzenie

Najprościej rzecz ujmując:

  • Ogrodzenie jest to zgodnie z prawem budowlanym urządzenie budowlane.
  • Granica natomiast zgodnie z KC to są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dlaczego warto rozróżniać te dwa pojęcia?

W lutym 2022 roku zgłosił się do nas klient, który chciał geodezyjnie wznowić granice swojej nieruchomości. Oczywiście podjęliśmy to zlecenie. Geodeta uprawniony wykonał analizę materiałów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentów określających stan prawny nieruchomości. Z analizy wynikało, że ogrodzenie różni się od granicy o ok. 2 m na niekorzyść naszego klienta. Zawiadomiliśmy wszystkie strony postępowania tj. właściciela przedmiotowej działki oraz strony z sąsiadujących działek. Podczas okazania dowiedzieliśmy się od klienta, że zlecił nam wyznaczenie ponieważ wie, że granica z jedną z działek biegnie inaczej niż ogrodzenie. Sąsiednia działka niedawno zmieniła właściciela i chciałby oficjalnie przekazać nowemu właścicielowi tę informację w obecności geodety, żeby uniknąć konfliktów przy przestawianiu ogrodzenia.

Właściciel działki sąsiedniej

Nowo nabyta sąsiednia działka była dość wąska. Przed zakupem nowy właściciel zmierzył szerokość działki między ogrodzeniami. Wyszło mu ok. 18 m. Do jego zamierzenia inwestycyjnego wystarczająco. Niestety podczas okazania granic dowiedział się, że działka ma jednak ok. 16 m szerokości i inwestycja, którą planował nie zmieści się na jego nowej działce.

Czy trzeba robić całą 2-3 miesięczną procedurę wznowienia granic przed zakupem działki?

Na szczęście nie

U nas możesz zamówić opinię od geodety uprawnionego dot. nieruchomości. Dzięki niej unikniesz strat, które mogą sięgać milionów złotych.