Pomiary geodezyjne Brwinów

Położenie

Gmina leży w obrębie powiatu pruszkowskiego, w zachodniej części województwa mazowieckiego.

    Brwinów graniczy z:
  • •od północy: Błonie i Ożarów Mazowiecki;
  • •od wschodu: Pruszków i Michałowice;
  • •od południa: Nadarzyn, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków.

Urząd Gminy Brwinów - ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

Struktura użytkowania gruntów

Na terenie Gminy Brwinów najwięcej gruntów zajmują użytki rolne 4884 ha (64,74%), z czego 4458 ha znajduje się na terenach wiejskich. Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia zajmują 548 ha co stanowi 7,91% ogólnej powierzchni gminy. Prawie 19% powierzchni gminy zajmowane są przez tereny zabudowane i zurbanizowane, przede wszystkim tereny mieszkalne. Grunty pod wodami zajmują powierzchnię 0,42% gminy, są to głównie wody płynące.