Pomiary geodezyjne Izabelin

Położenie

Gmina Izabelin stanowi północną granicę powiatu warszawskiego zachodniego.

    Graniczy:
  • od północy z gminą Czosnów (powiat nowodworski)
  • od wschodu z gminą Łomianki (powiat warszawski zachodni)
  • od południa z gminą Stare Babice i gminą Leszno (powiat warszawski zachodni), m. st. Warszawa
  • od zachodu z gminą Leszno (powiat warszawski zachodni)

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Poznańska 129/133 (Budynek B), 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Urząd Gminy Izabelin - Ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania terenu

Powierzchnia gminy wynosi 6.501 ha co stanowi ok. 12% powierzchni powiatu.
Na terenie Gminy dominującym sposobem użytkowania są tereny gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, stanowiących blisko 78,3% powierzchni Gminy Izabelin. Użytki rolne zajmują ok. 8.9%, natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane ok 8.6%, z czego 2.5% stanowią drogi.