Pomiary geodezyjne Jadów

Położenie

Gmina Jadów leży południowo-wschodniej części Równiny Wołomińskiej, nad rzeką Liwiec i Osownicą.

Gmina ma charakter rolniczy i graniczy z gminami rolniczymi przynależnymi do powiatów: wołomińskiego, wyszkowskiego i węgrowskiego.

  Gmina graniczy:
 • od zachodu graniczy z gminą Tłuszcz (powiat wołomiński) oraz z gminą Zabrodzie (powiat wyszkowski),
 • od wschodu graniczy z miastem i gminą Łochów, gminą Korytnica (powiat węgrowski),
 • od południa z gminą Strachówka (powiat wołomiński),
 • od północy z gminą Wyszków (powiat wyszkowski).
 • Załatwianie spraw

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin

  Urząd Gminy Jadów - ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

  Struktura użytkowania gruntów

  Według danych z roku 2002 gmina Jadów ma obszar 116,87 km², w tym:

  • użytki rolne: 63%
  • użytki leśne: 29%

  Gmina stanowi 12,23% powierzchni powiatu.