Pomiary geodezyjne Kampinos

Położenie

Gmina Kampinos stanowi zachodnią granicę powiatu warszawskiego zachodniego.

    Graniczy:
  • od północy z gminą Brochów(powiat sochaczewski), Leoncin (powiat nowodworski)
  • od wschodu z gminą Leszno (powiat warszawski zachodni)
  • od południa z gminą Teresin(powiat sochaczewski)
  • od zachodu z gminą Sochaczew (powiat sochaczewski)

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Poznańska 129/133 (Budynek B), 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Urząd Gminy Kampinos - Ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Struktura powierzchni

Gmina stanowi 15,81% powierzchni powiatu.

    Według danych z roku 2002 gmina Kampinos ma obszar 84,25 km², w tym:
  • użytki rolne: 73%
  • użytki leśne: 19%