Pomiary geodezyjne Konstancin

Położenie

Gmina Konstancin-Jeziorna położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego w północno-wschodniej części powiatu piaseczyńskiego. Graniczy z gminami: Góra Kalwaria, Józefów, Karczew, Otwock, Piaseczno, m.st. Warszawa.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Katastru - ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Struktura użytkowania gruntów

Gmina stanowi 15,81% powierzchni powiatu.

    Według danych z roku 2002 gmina Kampinos ma obszar 84,25 km², w tym:
  • użytki rolne: 73%
  • użytki leśne: 19%