Pomiary geodezyjne Legionowo

Położenie

Legionowo położone jest w województwie mazowieckim na północno-zachodnim skraju Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 23 km od centrum Warszawy.

    Graniczy z gminami:
  • od południa i wschodu z gminą Jabłonna,
  • od północy z gminą Wieliszew
  • od zachodu z gminą Nieporęt

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Urząd Miasta Legionowo - ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

Uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania

Według ewidencji gruntów obszar miasta obejmuje 1360 ha, w tym użytki rolne stanowią 304 ha, grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 249 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 757 ha, nieużytki – 8 ha oraz tereny różne -8 ha;