Powiat pruszkowski - Gmina Michałowice

gmina Michałowice

Położenie

Gmina leży w obrębie powiatu pruszkowskiego, położona jest w zachodniej części strefy podmiejskiej Warszawy.

    Michałowice graniczą:
  • - od wschodu graniczy z Warszawą (dzielnica Włochy) i gminą Raszyn
  • - od południa z gminą Nadarzyn
  • - od zachodu z Miastem i Gminą Brwinów
  • - od północy z Pruszkowem, Piastowem i dzielnicą Warszawa-Ursus

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków.

Urząd Gminy Michałowice - aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły.

Struktura użytkowania gruntów - mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Michałowice występują w zasadzie dwa typy zabudowy mieszkaniowej. Różne formy zabudowy jednorodzinnej, w tym w zorganizowanych osiedlach oraz niewielkie skupiska zabudowy wielorodzinnej