Pomiary geodezyjne Nadarzyn

Położenie

Gmina Nadarzyn jest położona w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie pruszkowskim.
Nadarzyn graniczy z Gminami: Raszyn, Lesznowola, Tarczyn, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna, Brwinów i Michałowice.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków.

Urząd Gminy Nadarzyn - ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

Struktura użytkowania gruntów

    Orientacyjny udział sposobu użytkowania terenów w stosunku do powierzchni obszaru gminy:
  • tereny rolnicze: 66%;
  • tereny leśne: 18%;
  • tereny zieleni i wody powierzchniowe: 1%;
  • tereny zabudowane: 13%;
  • nieużytki i inne: 2%.