Pomiary geodezyjne Nieporęt

Położenie

Nieporęt jest gminą wiejską. Położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w obrębie aglomeracji warszawskiej, na północ od stolicy, w zachodniej części powiatu legionowskiego.

    Gmina Nieporęt graniczy:
  • od północy z gminą miejsko-wiejską Serock,
  • od zachodu z gminami wiejskimi Wieliszew i Jabłonna oraz miastem Legionowo - siedzibą powiatu,
  • od wschodu z gminą miejsko-wiejską Radzymin oraz gminą miejską Marki,
  • od południa z miastem stołecznym Warszawa

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Urząd Gminy Nieporęt - plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania

Centralna część miejscowości gminnej Nieporęt to zwarta zabudowa mieszkaniowa. W zdecydowanej większości ma charakter niskiej zabudowy wolnostojącej. W północnej części gminy wokół Zalewu Zegrzyńskiego ukształtowała się zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa, w formie dużych ośrodków wypoczynkowych, przemieszana z dość intensywną zabudową jednorodzinną.