Pomiary geodezyjne Ożarów

Położenie

Gmina Ożarów Mazowiecki stanowi południową granicę powiatu warszawskiego zachodniego.

  Ożarów Mazowiecki sąsiaduje z następującymi gminami:
 • od północy: z gminą Leszno i Stare Babice;
 • od wschodu: z m. st. Warszawa;
 • od południa: z m. Piastów, Pruszków i gminą Brwinów;
 • od zachodu: z gminą Błonie i Leszno.

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Poznańska 129/133 (Budynek B), 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Urząd Gminy Ożarów Mazowiecki - Ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Ogólna charakterystyka

  Gmina Ożarów Mazowiecki ma obszar ok. 71,34 km², w tym:
 • użytki rolne: 84%
 • użytki leśne: 1%
 • Gmina stanowi ok. 13,38% powierzchni powiatu.