Powiat pruszkowski - Gmina Piastów

gmina Piastów

Położenie

Piastów jest najmniejszą gminą w województwie mazowieckim. Zajmuje obszar 5,76 km².
Graniczy z warszawską dzielnicą Ursus, miastem powiatowym Pruszków oraz miastem i gminą Ożarów Mazowiecki.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków.

Urząd Gminy Piastów - ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów.

Zagospodarowanie terenu

  Zagospodarowanie terenu
 • 1.Wysokość zabudowy – na przeważającym obszarze miasta nie przekracza 11 m, w osiedlach wielorodzinnych 14 - 25 m, pojedyncze budynki przekraczają 30 m,
 • 2. powierzchnia biologicznie czynna – na przeważającym obszarze nie mniejsza niż 50%.
 • 3. kąty nachylenia dachów:
  • - zabudowa jednorodzinna 30°-50°,
  • - zabudowa wielorodzinna 3°-10° oraz 30°-50°,
  • - pozostałe budynki 3°-10° oraz 30°-50°,