Pomiary geodezyjne Prażmów

Położenie

Gmina Lesznowola położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego w południowej części powiatu piaseczyńskiego. Graniczy z gminami: Chynów, Góra Kalwaria, Grójec, Piaseczno, Tarczyn.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Katastru - ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Urząd Gminy Prażmów - ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów.

Struktura użytkowania gruntów

Zgodnie ze STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRAŻMÓW powierzchnia gminy wynosi 8611 ha.
W tym: użytki rolne - 5821 ha, lasy i grunty leśne - 1993 ha, grunty pod wodami - 69 ha, nieuzytki / tereny budów - 170 ha, pozostale grunty 558 ha.