Pomiary geodezyjne Dzielnica Rembertów

Położenie

Dzielnica Rembertów leży we wschodniej części m. st. Warszawy.

    Graniczy:
  • - od północy: z gminą Ząbki,
  • - od wschodu: z gminą Zielonka i dzielnicą Wesoła,
  • - od południa: z dzielnicą Wawer
  • - od zachodu: z dzielnicami Praga-Południe i Targówek.

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa

Informacje ogólne

Rembertów ma powierzchnię 19,3 km². Na terenie dzielnicy przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niska. Rembertów posiada ok. 6,8 % obszarów zieleni całej Warszawy. Na terenie dzielnicy znajduje się również ok. 1,0% użytków rolnych całej Warszawy .
Obszar dzielnicy Rembertów w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.