Pomiary geodezyjne Dzielnica Śródmieście

Położenie

Dzielnica Śródmieście leży centralnej części m. st. Warszawy. Granice Śródmieścia wyznaczają: od pólnocy tory kolejowe przy ul. Słomińskiego, od zachodu al. Jana Pawła II oraz al. Niepodległości, od południa ul. Stefana Batorego, ul. Spacerowa, ul. Gagarina, ul. Podchorążych, ul. Nowosielecka i od wschodu rzeka Wisła.

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Informacje ogólne

Śródmieście ma powierzchnię 15,57 km². Na terenie dzielnicy przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Śródmieście posiada ok. 2,3 % obszarów zieleni całej Warszawy. Na terenie dzielnicy nie występują użytki rolne.
Obszar dzielnicy Śródmieście w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.