Powiat warszawski zachodni - Gmina Stare Babice

gmina Stare Babice

Położenie

Gmina Stare Babice stanowi wschodnią granicę powiatu warszawskiego zachodniego.

  Stare Babice sąsiadują z następującymi gminami:
 • - od północy z gminą Izabelin
 • - od wschodu z m. st. Warszawa;
 • - od południa z Gminą Ożarów Mazowiecki
 • - od zachodu z gminą Leszno

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Poznańska 129/133 (Budynek B), 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Urząd Gminy Stare Babice - Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

Ogólna charakterystyka

  Gmina Stare Babice ma obszar ok. 63,42 km², w tym:
 • - użytki rolne: 58%
 • - użytki leśne: 19%
 • Gmina stanowi ok. 11,89% powierzchni powiatu.