Pomiary geodezyjne Stare Babice

Położenie

Gmina Stare Babice stanowi wschodnią granicę powiatu warszawskiego zachodniego.

  Stare Babice sąsiadują z następującymi gminami:
 • od północy z gminą Izabelin
 • od wschodu z m. st. Warszawa;
 • od południa z Gminą Ożarów Mazowiecki
 • od zachodu z gminą Leszno

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Poznańska 129/133 (Budynek B), 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Urząd Gminy Stare Babice - Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania terenu

  Gmina Stare Babice ma obszar ok. 63,42 km², w tym:
 • użytki rolne: 58%
 • użytki leśne: 19%
 • Gmina stanowi ok. 11,89% powierzchni powiatu.