Pomiary geodezyjne Strachówka

Położenie

Strachówka to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim.

    Miasto graniczy:
  • od północy z gminą Jadów
  • od wschodu z gminą Korytnica
  • od południa z gminą Dobre, Stanisławów, Poświętne
  • od zachodu z gminą Tłuszcz

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin

Urząd Gminy Strachówka - ul. Norwida 6, 05-282 Strachówka

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Strachówka ma obszar 107,7 km², w tym:

  • użytki rolne: 54%
  • użytki leśne: 40%

Gmina stanowi 11,27% powierzchni powiatu.