Pomiary geodezyjne Dzielnica Targówek

Położenie

Dzielnica Targówek leży we wschodniej części m. st. Warszawy.

    Targówek graniczy:
  • od zachodu z dzielnicą Praga-Północ
  • od północy z dzielnicą Białołęka
  • od wschodu z dzielnicą Rembertów oraz miastami Ząbki i Marki w powiecie wołomińskim
  • od południa z dzielnicą Praga-Południe.

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy -ul. Kondratowicza 20 , 00-983 Warszawa

Informacje ogólne

Targówek ma powierzchnię 24,22 km². Na terenie dzielnicy występuje zrównoważona zabudowa mieszkaniowa. Budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne niskie wyspętują mniej więcej w takim samym stopniu jak zabudowa typowo wielorodzinna. Targówek posiada ok. 4,6 % obszarów zieleni całej Warszawy oraz ok. 3,1 % obszarów użytków rolnych całej Warszawy.
Obszar dzielnicy Targówek w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.