Pomiary geodezyjne Tłuszcz

Położenie

Tłuszcz to gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim.

    Miasto graniczy:
  • od północy z gminą Zabrodzie
  • od wschodu z gminą Jadów, Strachówka
  • od południa z gminą Poświętne
  • od zachodu z gminą Klembów, Dąbrówka

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin

Urząd Gminy Tłuszcz - ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Tłuszcz ma obszar 102,83 km², w tym:

  • użytki rolne: 67%
  • użytki leśne: 15%

Gmina stanowi 10,76% powierzchni powiatu.