Pomiary geodezyjne Dzielnica Ursynów

Położenie

Dzielnica Ursynów leży w południowej części m. st. Warszawy.

    Ursynów graniczy:
  • od północy z dzielnicą Mokotów
  • od wschodu z dzielnicą Wilanów
  • od południa z gminami Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i Lesznowola (pow. piaseczyński)
  • od zachodu z dzielnicą Włochy, gminą Raszyn (pow. pruszkowski)

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Informacje ogólne

Ursynów ma powierzchnię 43,79 km². Na terenie dzielnicy przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Ursynów posiada ok. 8,0 % obszarów zieleni całej Warszawy oraz ok. 12,2 % obszarów użytków rolnych całej Warszawy.
Obszar dzielnicy Ursynów w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.