Pomiary geodezyjne Dzielnica Wawer

Położenie

Dzielnica Wawer leży w południowo-wschodniej części m. st. Warszawy.

    Wawer graniczy:
  • od północy z dzielnicami Praga-Południe i Rembertów oraz Wesoła
  • od wschodu z dzielnicą Wesoła oraz z gminą Wiązowna (pow. otwocki)
  • od zachodu z dzielnicami Wilanów i Mokotów
  • od południa z miastem Józefów (pow. otwocki).

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Żegańska 1 , 04-713 Warszawa

Informacje ogólne

Dzielnica ma powierzchnię 79,7 km². Na terenie dzielnicy zdecydowanie przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niska. Wawer posiada ok. 25,0 % obszarów zieleni całej Warszawy oraz ok. 11,5 % obszarów użytków rolnych całej Warszawy.
Obszar dzielnicy Wawer w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.