Pomiary geodezyjne Dzielnica Wesoła

Położenie

Dzielnica Wesoła leży we wschodniej części m. st. Warszawy.

    Wesoła graniczy:
  • od północy z Zielonką (pow. wołomiński)
  • od południa z gminą Wiązowna (pow. otwocki)
  • od zachodu z dzielnicami Rembertów i Wawer
  • od wschodu z Sulejówkiem (pow. miński).

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa - Wesoła

Informacje ogólne

Wesoła ma powierzchnię 22,94 km². Na terenie dzielnicy przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niska. Wesoła posiada ok. 11,2 % obszarów zieleni całej Warszawy oraz ok. 0,5 % obszarów użytków rolnych całej Warszawy.
Obszar dzielnicy Wesoła w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.