m. st. Warszawa - Dzielnica Włochy

Geodezja Dzielnica Włochy

Położenie

Dzielnica Włochy leży w południowo-zachodniej części m. st. Warszawy.

    Włochy graniczy:
  • - od zachodu z Ursusem
  • - od północy z Bemowem, Wolą
  • - od wschodu z Ochotą, Mokotowem, Ursynowem
  • - od południa z powiatem pruszkowskim.

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - Aleja Krakowska 257, 02-133 Warszawa

Informacje ogólne

Włochy mają powierzchnię 28,63 km². Na terenie dzielnicy przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niska. Włochy posiada ok. 2,1 % obszarów zieleni całej Warszawy oraz ok. 4,6 % obszarów użytków rolnych całej Warszawy.
Obszar dzielnicy Włochy w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.