Pomiary geodezyjne Ząbki

Położenie

Ząbki to gmina miejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim.

    Miasto graniczy:
  • od północy z gminą Marki
  • od wschodu z gminą Zielonka
  • od południa z m. st. Warszawa
  • od zachodu z m. st. Warszawa

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin

Urząd Miasta Ząbki - ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2013 Ząbki mają obszar 11,13 km², w tym użytki leśne wynoszą 25,8%. Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 283,66 ha. Miasto stanowi 1,16% powierzchni powiatu.