Pomiary geodezyjne Zielonka

Położenie

Zielonka to gmina miejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim.

    Miasto graniczy:
  • od północy z gminą Marki, Kobyłka, Wołoin, Poświętne
  • od wschodu z gminą Stanisławów
  • od południa z gminą Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek, m. st. Warszawa
  • od zachodu z gminą Ząbki

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin

Urząd Miasta Zielonka - ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 Zielonka ma obszar 79,23 km², w tym:

  • użytki rolne: 5%
  • użytki leśne: 53%
Miasto zajmuje 8,29% powierzchni powiatu.