Nasze prace

Oprócz poniższej oferty jesteśmy otwarci również na wszelkie nietypowe zlecenia związane z pomiarami.

Mapy do celów projektowych

Mapa geodezyjna do celów projektowych

Wykonujemy mapy w formie numerycznej oraz analogowej. Przekształcamy mapy hybrydowe oraz analogowe w mapy wektorowe w formatach m.in. .dxf, .dwg, .dgn.

Uzgodnienia uzbrojenia terenu

Uzgodnienia ZUD

Sytuowanie projektowanyego uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Wyjątkiem są:
1) przyłącza;
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.

Projekty organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu

Wykonujemy i uzgadniamy projekty organizacji ruchu dla ogródków restauracyjnych na terenie całej Warszawy.

Geodezyjna obsługa inwestycji


Geodezyjna obsługa inwestycji

  • - Tyczenie osi głównych budynków oraz budowli
  • - Wyznaczenie zera budowy
  • - Pomiar oraz obliczenie mas ziemnych
  • - Badanie przemieszczeń oraz osiadań obiektów budowlanych

Inwentaryzacja obiektów budowlanych

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawiera dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonujemy również pomiary elewacji.

Pomiar powierzchni i kubatur


Pomiary powierzchni kubatur

Wykonujemy obmiary powierzchni użytkowej oraz kubatur dla lokali mieszkalnych biurowych oraz hal.

Mapy do celów sądowych

Mapy geodezyjne do celów prawnych

Mapy do celów sądowych służą do dokonania czynności prawnych tj. zasiedzenie nieruchomości bądź jej części, założenia księgi wieczystej, czy wyjścia ze współwłasności.

Podziały działek

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości wykonuje się zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, bądź w oparciu o przepisy art. 94 i art 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wznowienia i tyczenie granic

Tyczenie granic

W przypadku gdy granice przedmiotowej działki są ustalone prawnie i jednoznacznie, następuje tyczenie punktów granicznych. W przeciwnym razie geodeta ustala współrzędne punktów granicznych, a nastepnie wysyła zawiadomienia o terminie przyjęcia granic.