Mapy do celów projektowych Wspieranie projektowania Wykonujemy mapy w formie numerycznej oraz analogowej. Przekształcamy mapy hybrydowe oraz analogowe w mapy wektorowe w formatach m.in DXF, DWG.
Pomiary powierzchni użytkowej Inwentaryzacje Wykonujemy pomiary powierzchni użytkowej mieszkań i lokali usługowych zgodnie z normą PN-ISO- 9836:1997. Realizacja nawet są w ciągu kilku dni roboczych.
Uzgodnienia projektów uzbrojenia terenu Wspieranie projektowania Uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych nie podlegają przyłącza oraz ieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.
Geodezyjna obsługa budów Obsługa budów Pomiary geodezyjne na każdym etapie budowy m.in. tyczenie pod wykop, tyczenie osi kontrukcyjnych, tyczenie uzbrojenia terenu, wyznaczenie zera budowy.
Projekty ogranizacji ruchu Wspieranie projektowania Wykonujemy i uzgadniamy projekty organizacji ruchu dla ogródków restauracyjnych na terenie całej Warszawy. Dla terenów podlegających zarówno pod ZTP jak i ZDM.
Inwentaryzacja obiektów budowlanych Inwentaryzacje Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawiera dane do aktualizacji baz BDOT, EGIB, GESUT.
Mapy z projektem podziału Geodezja Prawna Podziały nieruchomości wykonuje się zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, bądź w oparciu o przepisy art. 94 i art 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Monitoring przemieszczeń Obsługa budów Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych w trakcie i po zakończeniu budowy. Niezbędne przy remoncie np starych kamienic. bądź w ich bezpośrednim otoczeniu.
Mapy do celów sądowych Geodezja Prawna Mapy do celów sądowych służą do dokonania czynności prawnych tj. zasiedzenie nieruchomości bądź jej części, założenia księgi wieczystej, czy wyjścia ze współwłasności.
Protokolarne wyznaczenia, ustalenia, wznowienia granic Geodezja Prawna W przypadku gdy granice ujawnione w EGIB są niewiarygodne geodeta ustala współrzędne punktów granicznych, a nastepnie wysyła zawiadomienia o terminie ustalenia granic.
Wykazy synchronizacyjne Geodezja Prawna Wykaz synchronizacyjny wykonuje się gdy w dokumentach określających stan prawny, nieruchomość posiada inne oznaczenia i/lub inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości Geodezja Prawna Celem jest ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia pktów i linii granicznych, utrwalenie tych pktów znakami granicznymi oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.