Opracowywanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

+ Nadzór merytoryczny nad wykonywanymi pracami

Nawiążemy współpracę z Geodetą z doświadczeniem przy pracach prawnych tj. mapy z projektem podziału, rozgraniczenia, wznowienia / wyznaczenia / ustalenia punktów granicznych, mapy do zasiedzenia, mapy sytuacyjne nieruchomości.
Praca głównie zdalna, nie wymagamy uprawnień.
Liczy się:
- rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
- terminowość

Geodeta będzie realizował zadania głównie na terenie m. st. Warszawa


Praca geodeta

Praca Geodezja

Samodzielny zespół pomiarowy

Mile widziany własny sprzęt pomiarowy oraz uprawnienia zakres 4

Poszukujemy samodzielnego zespołu pomiarowego. Pomiary z zakresów 1,2,4. M.in. mapa do celów projektowych, numeryczny model terenu, tyczenie obiektów budowlanych, niwelacje do przemieszczeń pionowych, pomiary inwentaryzacyjne itp.
Oczekujemy: - rzetelności wykonywanych prac
- terminowości
Istnieje możliwość współpracy na terenie tylko wybranych powiatów.

Praca dla geodety pomiarowego na terenie Warszawy i przyległych powiatów.



Operaty z geodezyjnej inwentaryzacji oraz MDCP

+ Pliki wsadowe do PODGiK

Praca zdalna przy kompletowaniu operatów technicznych w formie elektronicznej. Roboty z zakresu 1.
Wymagamy:
- rzetelności przy wykonywaniu dokumentacji
- terminowości

Praca zdalna geodezja -> kompletowanie operatów technicznych


Praca dla Geodety