Mapa do celów projektowych Warszawa

Mapa do celów projektowych i jej wiarygodność

Każda inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę musi być poprzedzona wykonaniem dokumentu pod tytułem „mapa do celów projektowych”. MDCP stanowi niezbędne tło dla projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Mapa do celów projektowych ze względu na swoje przeznaczenie powinna zatem charakteryzować się wiarygodnością co do położenia szczegółów sytuacyjnych oraz aktualnością przedstawionej treści. Aktualność jest głównym czynnikiem odróżniającym MDCP od zwykłej mapy zasadniczej. Otrzymując od geodety mapę do celów projektowych, powinniśmy otrzymać wierny model sytuacji znajdującej się w danym momencie w terenie.

Należy pamiętać, że każdy pomiar obiektów w terenie cechuje się określoną dokładnością, która przekłada się na ostateczny produkt, jakim jest mapa. Od geodety zależy, z jakim poziomem zaufania należy podchodzić do korzystania z niej. Zastosowanie odpowiednich metod pomiarowych oraz wysokiej klasy instrumentów geodezyjnych umożliwia uzyskanie dobrego materiału obserwacyjnego, który stanowi wyjściowe dane do opracowania.


Sam sprzęt pomiarowy, to jednak wciąż zbyt mało.

Tylko rzetelnie przeprowadzone przez geodetę prace terenowe i późniejsze prawidłowe opracowanie ich wyników gwarantują mapę kartometryczną. Owa kartometryczność jest kluczową cechą dowolnej mapy, którą weźmiemy pod lupę. Ta właśnie charakterystyka odróżnia mapę od zwykłego planu. Położenie obiektów przedstawionych na mapie odzwierciedla bowiem ich rzeczywistą lokalizację i pozwala na wykonywanie na niej wiarygodnych pomiarów. I tutaj znowu od geodety zależy, czy opracowanie opatrzone chlubnym tytułem „Mapa” w rzeczywistości nią jest.

Czy projektując lokalizację nowego obiektu budowlanego np. w określonej odległości od budynku istniejącego w terenie, bądź od granicy działki ewidencyjnej nie napotkamy na późniejsze komplikacje związane z rozbieżnością faktycznej sytuacji w terenie i tej przedstawionej na mapie? Korzystając z rzetelnie wykonanych opracowań geodezyjnych możemy na starcie taką możliwość skutecznie wykluczyć i przejść do kolejnego etapu realizacji inwestycji.