Pomiary geodezyjne Tarczyn

Położenie

Gmina Tarczyn położona jest w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim. Graniczy z gminami: Grójec, Lesznowola, Nadarzyn, Piaseczno, Pniewy, Prażmów i Żabia Wola.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Katastru - ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Urząd Gminy Tarczyn - Ul. Rynek 8a 05-555 Tarczyn.

Struktura zagospodarowania

Gmina ma charakter rolniczy, z dominującą specjalizacją sadowniczą oraz uprawą warzyw, które w znacznej mierze przetwarzane są w znajdujących się na jej terenie zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zgodnie z informacją podaną w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TARCZYN powierzchnia Gminy wynosi 11416 ha.