Pomiary geodezyjne Jablonna

Położenie

Gmina Jabłonna jest gminą wiejską. Położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w obrębie aglomeracji warszawskiej, na północ od m.st. Warszawy, w południowej części powiatu legionowskiego.

    Graniczy z gminami:
  • od północy graniczy z gminą Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki i gminą Legionowo
  • od wschodu z gminą Nieporęt
  • od południa z dzielnicą warszawa – Białołęka
  • od zachodu z gminą Łomianki i Czosnów (granica zachodnia przebiega wzdłuż Wisły)

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Urząd Gminy Jabłonna - ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania

Powierzchnia gminy Jabłonna wynosi ok. 6 477 ha. Administracyjnie podzielona jest na 11 miejscowości, które znacznie różnią się wielkością zajmowanego terytorium. Gmina Jabłonna charakteryzuje się niewielkim stopniem zurbanizowania. Prawie połowę jej powierzchni stanowią grunty leśne i zadrzewione, a niemal 1/3 to tereny rolne.