Pomiary geodezyjne Piaseczno

Położenie

Gmina Piaseczno położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego w powiecie piaseczyńskim. Graniczy z gminami: od wschodu - Konstancin-Jeziorna, od południa - Góra Kalwaria, Prażmów i Tarczyn, od zachodu - Lesznowola i od północy na niewielkim odcinku z Warszawą.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Katastru - ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

Użytkowanie gruntów

Zgodnie z zapisami w STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGASPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PIASECZNO powierzchnia miasta i gminy Piaseczna wynosi łącznie 12 826 ha, z czego ok. 13% stanowią tereny miasta Piaseczno, a ok. 87% tereny wiejskie gminy.

W granicach obszaru miasta i gminy Piaseczno tereny rolnicze oraz lasy zajmują łącznie ponad 55% powierzchni. Tereny zainwestowane stanowią ok. 43% - wśród nich zdecydowanie przeważają (ponad 70%) tereny zabudowy jednorodzinnej (wraz z usługami towarzyszącymi).