Pomiary geodezyjne Dąbrówka

Położenie

Gmina Dąbrówka znajduje się ok 35 km od Warszawy. Przez obszar gminy przepływa rzeka Bug. Gmina słynie z naturalnych terenów nadbużańskich, które leżą w rejonie natura 2000.

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin

Urząd Gminy Dąbrówka - ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

Struktura użytkowania gruntów

Według danych z roku 2002 gmina Dąbrówka ma obszar 109,05 km², w tym:

  • użytki rolne: 71%
  • użytki leśne: 20%
Gmina stanowi 11,41% powierzchni powiatu.