Pomiary geodezyjne Raszyn

Położenie

Gmina Raszyn położona jest w południowo - zachodnim Paśmie Aglomeracji Warszawskiej, w Powiecie Pruszkowskim Województwa Mazowieckiego.
Graniczy z Dzielnicami Włochy i Ursynów od północy i wschodu. Od północnego - zachodu obszar gminy Raszyn graniczy z gminą Michałowice. Od południowego – zachodu z gminą Nadarzyn, a od południa i od południowego - wschodu z gminą Lesznowola.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków.

Urząd Gminy Raszyn - ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn.

Mapy geodezyjne

Obszar gminy Raszyn obejmuje 4389 ha.
Zgodnie z ewidencją gruntów, dominującą powierzchnię w gminie zajmują użytki rolne – stanowią one ok. 65% powierzchni gminy. Tereny zainwestowane zajmują ponad 17% powierzchni gminy, przy czym ok. 30% z nich (ok. 5% powierzchni gminy) stanowią grunty zajęte przez drogi. Lesistość w gminie wynosi ok. 15%. Pozostałe ok. 2,5% powierzchni gminy zajmują tereny o innym sposobie zainwestowania, w tym grunty pod wodami i nieużytki.