Pomiary geodezyjne Dzielnica Wilanów

Położenie

Dzielnica Wilanów leży w południowej części m. st. Warszawy.

    Wilanów graniczy:
  • od zachodu z dzielnicą Ursynów
  • od północy z dzielnicą Mokotów
  • od wschodu (przez Wisłę) z dzielnicą Wawer
  • od południa z gminą Konstancin-Jeziorna, (pow. piaseczyński)

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

Informacje ogólne

Wilanów ma powierzchnię 36,73 km². Na terenie dzielnicy przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niska. Wilanów posiada ok. 4,4 % obszarów zieleni całej Warszawy oraz ok. 30,5 % obszarów użytków rolnych całej Warszawy.
Obszar dzielnicy Wilanów w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.