Pomiary geodezyjne Klembów

Położenie

Gmina Klembów znajduje się 36 km od Warszawy na obszarze Niziny Mazowieckiej, Kotliny Warszawskiej i Równiny Wołomińskiej.

W gminie znajdują się sołectwa:
Dobczyn, Karolew, Klembów, Krusze, Krzywica, Lipka, Michałów, Nowy Kraszew, Ostrówek, Pasek, Pieńki, Rasztów, Roszczep, Sitki, Stary Kraszew, Tuł, Wola Rasztowska

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin

Urząd Gminy Klembów - ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Struktura użytkowania gruntów

Według danych z roku 2002 gmina Klembów ma obszar 85,79 km², w tym:

  • użytki rolne: 69%
  • użytki leśne: 18%

Gmina stanowi 8,98% powierzchni powiatu.