Pomiary geodezyjne Serock

Położenie

Gmina miejsko-wiejska Serock jest jedną z pięciu gmin powiatu legionowskiego.

    Gmina graniczy:
  • od północy graniczy z gminami Winnica, Pokrzywnica, Zatory,
  • od zachodu z gminami Nasielsk i Pomiechówek,
  • od od południa, przez rzekę Narew z gminami Wieliszew i Nieporęt
  • od wschodu z gminą Somianka oraz przez rzekę Bug z gminą Radzymin

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Urząd Miasta i Gminy Serock - ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

Uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania

Gmina zajmuje powierzchnię 109,42 km2. Bardzo charakterystyczna dla gminy Serock jest struktura użytkowania gruntów gdzie znaczny udział posiadają użytki rolne zajmujące 67 km2 powierzchni Gminy, co stanowi blisko 62 % ogółu, lasy zajmujące 22 km2 co stanowi 20 % ogółu.