Pomiary geodezyjne Dzielnica Żoliborz

Położenie

Dzielnica Żoliborz leży w północnej części m. st. Warszawy.

    Żoliborz graniczy:
  • od północy z dzielnicą Bielany
  • od wschodu z dzielnicą Pragą Północ (wzdłuż nurtu Wisły)
  • od południa z dzielnicami Śródmieście, Wola
  • od zachodu z dzielnicą Bemowo

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - ul. Słowackiego 6/8, 00-001 Warszawa

Informacje ogólne

Dzielnica Żoliborz ma powierzchnię 8,47 km². Na terenie dzielnicy przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Żoliborz posiada ok. 1,1 % obszarów zieleni całej Warszawy. Natomiast nie posiada obszarów użytków rolnych.
Obszar dzielnicy Żoliborz w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.