Pomiary geodezyjne Dzielnica Wola

Położenie

Dzielnica Wola leży w środkowo-zachodniej części m. st. Warszawy.

    Wola graniczy:
  • z Bemowem (granica – linia kolejowa)
  • z Żoliborzem (granica – linia kolejowa)
  • ze Śródmieściem (granica – aleja Jana Pawła II)
  • z Ochotą (granica – linia kolei średnicowej)
  • z Włochami (granica – linia kolejowa)

Załatwianie spraw

Biuro Geodezji i Katastru - ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - aleja Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Informacje ogólne

Dzielnica Wola ma powierzchnię 19,26 km². Na terenie dzielnicy przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Wola posiada ok. 2,1 % obszarów zieleni całej Warszawy. Natomiast nie posiada obszarów użytków rolnych.
Obszar dzielnicy Wola w całośći pokryty jest numeryczną mapą zasadniczą.