Pomiary geodezyjne Góra Kalwaria

Położenie

Gmina Góra Kalwaria położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego w południowo-wschodniej części powiatu piaseczyńskiego. Graniczy z gminami: Chynów, Karczew, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Prażmów, Sobienie-Jeziory, Warka.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Katastru - ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria - ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria.

Powierzchnia i użytkowanie gruntów

Zgodnie z zapisami w STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY NA LATA 2013-2020, powierzchnia gminy Góra Kalwaria wynosi 14 500 ha. Gmina Góra Kalwaria jest gminą miejsko-wiejską, a więc w jej skład oprócz terenów miejskich wchodzą również jednostki osadnicze o charakterze wiejskim. Użytkowanie gruntów na terenie gminy Góra Kalwaria wskazuje na jej rolniczo-przemysłowy charakter.

Ponad 61% powierzchni gminy stanowią użytki rolne.
Stosunkowo duży odsetek powierzchni gminy stanowią lasy – 19%.